Nominasjon av kandidater

Anskaffelsesakademiet etterlyser nominasjoner av kandidater til beste masteroppgave(r) innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser. Nederst finner du informasjon om innsending.

Premie

Komiteen bestemmer hvor mange priser de gir hvert år og hvordan premien skal fordeles mellom oppgavene. Det totale beløpet Anskaffelsesakademiet har til disposisjon for beste masteroppgaver er 50.000,-

Utdeling

Selve utdelingen av prisene skjer på Anskaffelsesakademiet sin årlige F&U dag. Studentene skal også gi en presentasjon av sine masteroppgaver på denne F&U dagen. F&U dagen for offentlige anskaffelser arrangeres i Molde 24 til 25 november 2021.

Tema

Masteroppgavene må omhandle tema fra fagområdet offentlige anskaffelser. 

Eksempler:

  • Bruk av vektingsmodeller
  • Effekter av konkurransebegrensninger
  • Innkjøpsrelaterte problemer
  • Norsk og internasjonal konkurranserett
  • Innkjøp av innovasjon
  • Usunn strategisk budgivning

Kriterier

For å delta i denne konkurransen må masteroppgavene være skrevet i perioden 1 august 2020 til 1 juli 2021. Oppgaven må være på masternivå og på minst 30 studiepoeng, og være skrevet for en norsk akademisk institusjon. Masteroppgaven må ha karakteren A eller B for å være med i konkurransen.

Masteroppgaven må leveres i elektronisk form og oppgavene må ikke være konfidensielle. Oppgavene sendes til senterleder Geir Svenning i Anskaffelsesakademiet.  geir.svenning@himolde.no skriv inn «Beste masteroppgave 2021 » i overskriften. Hver U/H institusjon kan delta med maksimalt 3 masteroppgaver.

Masteroppgavens sine forfattere, adresse, telefonnummer og e-postadresse må være inkludert i e-post. 

Institusjonene som ønsker å nominere masteroppgaver til denne prisen, må sende sine bidrag Innen 15. september 2021 til Anskaffelsesakademiet

Vi inviterer herved din institusjon til å nominere kandidat (er) til Anskaffelsesakademiet sin beste masteroppgave innenfor offentlige anskaffelser. Ved nominasjon er det et krav å ta hensyn til at den nominerte har fulgt generelle retningslinjer for forskningsetikk.

Vær oppmerksom på at vinnerne betaler gevinstskatt på premie

Oppgavene sendes til senterleder Geir Svenning i Anskaffelsesakademiet.  geir.svenning@himolde.no skriv inn «Beste masteroppgave 2021 » i overskriften.