Anskaffelses­akademiet – politisk aktør og stemme i det offentlige rom

Anskaffelses­akademiet – politisk aktør og stemme i det offentlige rom

Anskaffelsesakademiet ønsker å være en politisk aktør og en stemme i det offentlige rom innenfor offentlige anskaffelser. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom ulike publikasjoner, spørreundersøkelser og høringsuttalelser.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om offentlige anskaffelser. Som en medlemsorganisasjon har Anskaffelsesakademiet har mye kompetanse på flere fagområder og er aktør innenfor forskning og forskningsbaserte utdanninger.

Etter hvert som vi produserer publikasjoner, rapporter, undersøkelser og brosjyrer vil du finner disse som nedlastbare pdfér på våre sider.

Du kan også kontakte oss på telefon 955 59 443 eller på e-post geir.svenning@himolde.no.