Spørreundersøkelse fra XPRESS prosjektet

Spørreundersøkelse fra XPRESS prosjektet

Xpress prosjektet jobber med en spørreundersøkelse, og trenger respons!

INSME har æren av å være en partner i prosjektet XPRESS,
innenfor EU-kommisjonens HORIZON 2020-rammeverk.

Målet er å legge til rette for innføring av fornybare energikilder (RES) i offentlige bygninger og offentlig transport over hele Europa. Slike klima- og miljøinitiativer vil være mulig gjennom Green Public Procurement (GPP) i samarbeid med SMB.

Gjennom denne online undersøkelsen planlegger XPRESS-prosjektet å kartlegge behovene og ideene til lokale myndigheter og små og mellomstore selskaper som er involvert i produksjon og adopsjon av RES-teknologi.

– Er du en SME som leverer RES produkter eller tjenester?  Fyll ut denne undersøkelsen
– Er du en offentlig myndighet som er villig til å vedta RES via GPP? Fyll ut denne undersøkeslsen

Undersøkelsen er tilgjengelig på 9 språk, som kan velges fra en rullegardinmeny nederst på siden.

Det at du deler ​​dine tanker, bekymringer og erfaringer om Green Public Procurement and RES gjør det lettere å få gjennomført den grønne energiomstillingen.

Les mer på  XPRESS websiteFacebook pageTwitter.

Med vennlig hilsen, 
INSME Secretariat