• Arrangør: Høyskolen i Kristiania
  • Dato: 30. oktober 2023
  • Sted: Kristiania, inngang Prinsensgt. 7-9.
  • Tid: 11.00-16.00
  • Arrangementet er gratis

Meld deg på herhttps://forms.office.com/e/VwrqVuWmB0

Anskaffelsesakademiet har gleden av å invitere til Forsknings- og Utdanningsdagen 2023. En halv dag dedikert til forskning og utdanning innen offentlige anskaffelser.  Arrangementet er åpent for forskere, studenter, innkjøpsledere, praktikere som jobber med offentlige innkjøp, politikere og andre interesserte.

Politikerdebatt
Konfransier

Program

Konfransier: Elin Ørjasæter

Program
11.00-12.00: Lunsj (småmat, stand-up buffet).
12.00-12.15: Velkommen ved prorektor Jens Barland og senterleder i Anskaffelsesakademiet Marius Langseth.
12.15-12.30: Paneldebatt ved Jan Tore Sanner (H) og Lise Selnes (AP) fra utdannings- og forskningskomiteen.
12.30-12.45: KS Innkjøpsforum, Kompetanse og ressurser i norske kommuner ved Tanja Huse Fagerlie.

12.45-13.00: Pause

13.00-13.20: University of Nottingham, Governance lessons from Covid-19 in EU/UK and the potential role of AI ved Dr. Aris Georgopoulos 
13.20-13.35: NTNU, Organisatoriske forutsetninger for innovasjon i offentlige anskaffelsesprosesser ved Hilde Sætertrø.
13.35-13.50: NTNU, Erfaringer fra prosjekt innovative anskaffelser ved Tim Torvatn

13.50-14.00: Pause

14.00-14.15: Universitetet Nord, Early market engagement in circular procurement ved Elena Dyptsyna og Dolores Modic
14.15-14.30: HiM, Hvilken type kompetanse og kunnskap må til for å lykkes med grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekter? ved Deodat E. Mwesiumo.
14.30-14.45: Kristiania, Data-Driven Decision-Making in the Public Procurement System – The case of Norway ved Marius Langseth.

14.45-15.00: Pause

15.00-15.15: NHO, Fra forskning til implementering, ved Arnhild Dordi Gjønnes.
15.15-15.30: Pris til beste masteroppgave (50 000 kr) ved Barbro Bottheim, DFØ.
15.30-15.45: Innlegg fra beste master
15.45-16.00: Planer for Anskaffelsesakademiet 2024, styreleder Tim Torvatn og senterleder Marius Langseth. 

Merk: Anskaffelseskonferansen (DFØ) vil finne sted dagen etter, 31. oktober 2023.

Vi ser frem til en spennende og lærerik dag med diskusjoner, presentasjoner og nettverksbygging.