Vi ønsker alle hjertelig velkommen til den 6. F&U dagen innen offentlige anskaffelser 8-9. desember i Trondheim.

Utvalgte innslag kan bli sendt online, men fysisk tilstedeværelse vil være hovedregelen.

Arrangør: NTNU

Formålet med denne F&U dagen er å vise frem hva akademia gjør innenfor forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser.

F&U-dagen er også et tiltak for å kunne få forskningsmiljøene til å finne sammen og bli bedre kjent, og også kanskje samarbeide om videre forskning.


Program og plan:

Program og plan for F&U dager Anskaffelsesakademiet

Torsdag 8/12-22: (Auditorium KJEL2)

10.00-12.00: Styremøte Anskaffelsesakademiet

12.00-13.00: Lunsj (Buffet – Kjelkantinen 20 pers)

13.00-13.10: Åpning ved Luitzen de Boer

13.10-13.55: Faglig bidrag I: Luitzen deBoer + PhD student, NTNU – «PhD forsking på offentlige innkjøp ved NTNU – en statusrapport»

13.55-14.05: Pause

14.05-14.50: Faglig bidrag II: Malin Hogstad, DFØ (online presentasjon) – «modenhetsundersøkelsen og bruk av tilgjengelig data for videre forskning»

14.50-15.00: Pause

15.00-15.45: Faglig bidrag III: Deodat Edward Mwesiumo, Høyskolen i Molde – «Strategic orientation and public procurement performance among Norwegian public organizations: A necessary condition analysis»

15.45-15.55: Pause m/kaffe/frukt

15.55-16.40: Faglig bidrag IV: Dolores Modic, Nord universitet (online presentasjon) – «Sirkulære offentlige anskaffelser (NoviKrog)». Her er utfordringen bl.a. knyttet til spørsmål om kompetansebehov for offentlige innkjøpere»

16.40-16.50: Pause

16.50-17.45: Anskaffelsesakademiet – hvor går vi og hva gjør vi fremover?

19.00-22.00: Middag

Fredag 9/12-22: (Auditorium KJEL5)

09.15-10.00: Faglig bidrag V: Marius Langseth, Høyskolen Kristiania

10.00-10.10: Pause

10.10-10.55: Faglig bidrag VI: Ronny Gjendemsø, UiB (online presentasjon) – «The value of screening tools in cartel cases»

10.55-11.05: Pause

11.05-11.50: Keynote speaker: Jakob Landsvik.

11.50-12.00: Avslutning v Tim Torvatn

12.00-13.00: Lunsj (Buffet – Kjelkantinen 20 pers)