Anskaffelsesakademiet er for deg som jobber innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser enten innenfor universitet/ høgskolesektoren, offentlige virksomheter eller du er student