Hvorfor bli partner?

Anskaffelsesakademiet kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning, som jobber innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Som partner så må du også påregne med å sende studenter på studiene som tilbydes, til å stille med utplasseringsplasser og til å komme med problemstillinger innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser som er viktig for organisasjonen.

Disse partnerne yter et årlig bidrag til Anskaffelsesakademiet sin virksomhet. Størrelsen på bidraget vil være avhengig av hvilken kategori partneren tilhører.