Vil du øke din kunnskap innen offentlige anskaffelser?

Har du ønsker om å øke din kunnskap innenfor offentlige anskaffelser, kan du se her hva de ulike akademiske institusjonene tilbyr gjennom Anskaffelsesakademiet.

Utdanningsinstitusjonene tilbyr enkeltemner, årsenheter og det arbeides med å få på plass en masterutdanning innenfor offentlige anskaffelser.

Alle utdanningsinstitusjonene som er med i Anskaffelsesakademiet, tilbyr også PhD utdanninger innenfor offentlige anskaffelser.