Hvorfor bli partner?

Sentret består i dag av NTNU, NHH, HiMolde og UiB som akademiske partnere. Dersom du representerer en akademisk institusjon og ønsker å bli med i Anskaffelsesakademiet, ber vi deg ta kontakt med senterledelsen.

Akademiske partnere i Anskaffelsesakademiet jobber gjennom de akademiske deltagerne slik at de kan organisere og legge til rette for forskningsbaserte utdanninger innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Anskaffelsesakademiet har en gang i året en F&U dag, som er et årlig fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøene i Anskaffelsesakademiet. Konferansen skal være en faglig samlingssted for fagpersoner i FoU-institusjonene og for fagpersoner i næringsliv og offentlige ansatte, som arbeider med FoU-prosjekt og offentlige anskaffelser. NTNU, NHH, HiMolde og UiB samarbeider om å arrangere og drive F&U konferansen.