Årsstudium i offentlige anskaffelser

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole, NTNU og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser.


Anskaffelsesakademiets formål

Anskaffelsesakademiets formål er å dekke behov for kompetente offentlige innkjøpere ved å bidra til å etablere nasjonal forskningsbasert utdanning i UH-sektoren innen offentlige anskaffelser, samt å utvikle og spre ny kunnskap innenfor fagemnet offentlige anskaffelser gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom forvaltning, næringsliv og akademiske institusjoner.

Anskaffelsesakademiets overordnede mål

Anskaffelsesakademiets virksomhet har som overordnede mål å:

  • Utvikle ny kunnskap, herunder metoder og verktøy, innenfor fagområdet Offentlige Anskaffelser – på høyt internasjonalt nivå og ut fra behov i forvaltning og næringsliv
  • Bidra til økt profesjonalisering av offentlige innkjøpere og bedre anskaffelsesprosesser i offentlig sektor gjennom spredning av resultater og organisering av en samarbeidsarena
  • Utvikle seg til å bli en synlig og toneangivende, nøytral aktør på den norske arenaen innen fagemnet offentlige anskaffelser
  • Bidra til koordinering og etablering av fagemner på bachelor- og masternivå ved de akademiske partnerinstitusjonene
  • Bidra til å etablere en nasjonal master grad i offentlige anskaffelser
  • Bidra til å opprette og vedlikeholde en fleksibel forskningsbasert nasjonal ramme-master innen offentlige anskaffelser, der studenter fritt kan ta enkeltemner ved de akademiske partnerinstitusjonene
  • Styrke forskerutdanningen (doktorgradsstudier) ved de akademiske partnerinstitusjonene innen fagemnet offentlige anskaffelser
  • Bidra til styrket forskningsformidling for å fremme fagområdet i samfunnsdebatten og synliggjøre samfunnsøkonomiske gevinster

Bidra til videreutvikling og koordinering innen EVU (etter- og videreutdanning) ved de deltagende akademiske partnerinstitusjonene