Tim Torvatn

STYRELEDER.

Førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim.

Tim Torvatn er forsker og underviser i skjæringsfeltet mellom organisasjonsteori og prosjektledelse, og disse fagfeltenes anvendelse på innkjøps- og leverandørforhold.


Malin Arve

Malin Arve

Førsteamanuensis, Institutt for Foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole.

Malin har PhD fra Toulouse School of Economics, og jobbet ved University of Mannheim før hun startet på NHH. Malin forsker på mikroøkonomi, kontrakter og incentivteori, og har publisert i en rekke anerkjente tidsskrift inkludert American Economic Review. Malin er også profilkoordinator for NHHs masterprofil i økonomisk styring, og leder Center for Business Economics ved NHH.


Marianne Breiland

Marianne Breiland

Rådgiver i Næringspolitisk avdeling i LO. Ansvarlig for offentlige anskaffelser. Statsviter.


Anita Sundal

Anita Sundal

Leder arbeidslivs- og næringspolitikk i Virke. Advokat.


Bente Hayes

Administrerende direktør – Sykehusinnkjøp HF

Hayes har arbeidet i Sykehusinnkjøp siden 2016, da hun ble ansatt som divisjonsdirektør i divisjon legemidler. I tillegg har hun samlet 16 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og har hatt ulike lederstillinger fra 1999, blant annet i Sykehusapotekene HF. 


Arnhild Dordi Gjønnes

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat, NHO. Ansvarlig for offentlige anskaffelser og leder av Team offentlige anskaffelser.

Leder Business Europe sin arbeidsgruppe Public Contracts og deltar i EU-kommisjonens arbeid med digitalisering av offentlige anskaffelser.


Barbro Bottheim

Barbro Bottheim

Fagdirektør og nestleder i Statens innkjøpssenter.

Utdannet jurist og har over 30 års erfaring med offentlige anskaffelser, blant annet som innkjøpssjef i Politi- og lensmannsetaten.


Geir Arne Svenning

Geir Arne Svenning

Leder EUV, Høgskolen i Molde


Deodat Mwesiumo

Deodat Mwesiumo har doktor-grad i logistikk fra Høgskolen i Molde, med spesialisering innen Supply Chain Management. Han har tidligere erfaring som revisor hos Ernst & Young, og betjent kunder som opererer innen bank, industri og turisme.