Malin Arve

Malin Arve

STYRELEDER. Førsteamanuensis, Institutt for Foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole.

Malin har PhD fra Toulouse School of Economics, og jobbet ved University of Mannheim før hun startet på NHH. Malin forsker på mikroøkonomi, kontrakter og incentivteori, og har publisert i en rekke anerkjente tidsskrift inkludert American Economic Review. Malin er også profilkoordinator for NHHs masterprofil i økonomisk styring, og leder Center for Business Economics ved NHH.


Marianne Breiland

Marianne Breiland

Rådgiver i Næringspolitisk avdeling i LO. Ansvarlig for offentlige anskaffelser. Statsviter.


Anita Sundal

Anita Sundal

Leder arbeidslivs- og næringspolitikk i Virke. Advokat.


Kjetil M. Istad

Kjetil M. Istad

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Istad har drevet som konsulent, men har de siste 15 årene jobbet med offentlige anskaffelser i spesialhelsetjenesten. Istad brenner for offentlige anskaffelser som strategisk verktøy.


Arnhild Dordi Gjønnes

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat, NHO. Ansvarlig for offentlige anskaffelser og leder av Team offentlige anskaffelser.

Leder Business Europe sin arbeidsgruppe Public Contracts og deltar i EU-kommisjonens arbeid med digitalisering av offentlige anskaffelser.


Barbro Bottheim

Barbro Bottheim

Fagdirektør og nestleder i Statens innkjøpssenter.

Utdannet jurist og har over 30 års erfaring med offentlige anskaffelser, blant annet som innkjøpssjef i Politi- og lensmannsetaten.


Geir Arne Svenning

Geir Arne Svenning

Leder EUV, Høgskolen i Molde


Tim Torvatn

Førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim.

Tim Torvatn er forsker og underviser i skjæringsfeltet mellom organisasjonsteori og prosjektledelse, og disse fagfeltenes anvendelse på innkjøps- og leverandørforhold.