Prøveordning med praksisplass

Prøveordning med praksisplass

Anskaffelsesakademiet forsøker en prøveordning med praksisplass

Anskaffelsesakademiet vi forsøke å få til en ordning der næringslivet kan stille med praksisplasser til studenter som utdanner seg innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser, for på denne måten å styrke praksisfeltet under utdanningsløpet.

Vi opplever at det er studenter som ønsker å ta utdanninger innenfor offentlige anskaffelser, som ikke har bakgrunn eller erfaring innenfor fagfeltet. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med bedrifter som kan tilby en praksisplass, som kan gi studentene erfaringer.

Bedrifter og organisasjoner som tilbyr praksisplass, må påse at studentene skal jobbe med relevante oppgaver, få veiledning og oppfølging fra U/H organisasjonen før og underveis i praksisoppholdet.

En slik praksisoppholdet kan studentene legge inn som et Internship i sin CV, og på den måten styrke sine muligheter for å få jobber innenfor offentlige anskaffelser.

Hvordan skal organisasjoner som kunne tenke seg å tilby praksisplasser gå frem?

De bedrifter og organisasjoner som kan tilby praksisplass, kan ta kontakt med senterledelsen.

Hvordan følges studentene opp fra høyskolen, slik at man sikrer godt resultat?

Studenten vil ha en egen faglig veileder underveis. Dette er studenter som også vil delta på fag og utdanninger innenfor offentlige anskaffelser og vil gi hverandre innspill på hvordan den enkelte kan løse oppgaver studenten er involvert i.

Ordningen må hele tiden tilpasses den kapasiteten U/H sektoren kan tilby.